Aanpak

Doelstelling B.Slim

Het bevorderen van gezond gewicht bij kinderen tussen 0-19 jaar in de gemeente Baarn.

Het doel blijft om het overgewicht bij kinderen in Baarn niet verder te laten stijgen en zo mogelijk zelfs te laten afnemen. 


Wat is B.Slim

In 2008 is GGD regio Utrecht in opdracht van de gemeente Baarn gestart met (de coördinatie van) ‘B.Slim beweeg meer, eet gezond’, een project ter bevordering van gezond gewicht bij kinderen. 

 

B.Slim gaat uit van een integrale aanpak.

  • Een integrale aanpak betekent dat er een breed samenhangend pakket van middelen wordt ingezet, bestaande uit:
  • draagvlak (raadpleging ouders/verzorgers)
  • voorlichting en bewustwording (lesprogramma Fit in 90 dagen, FitGaaf!)
  • maatregelen gericht op de omgeving (gezonde sportkantines)
  • signalering en advies, ondersteuning (Motorische screening en beweeglessen)

Naast een integrale aanpak, gaat B.Slim uit van een lokale aanpak. Hiervoor worden de uitgangspunten van community-based werken gehanteerd door:

  • kleinschalige, laagdrempelige lokale activiteiten in de eigen wijk/gemeente (dit is afhankelijk van de grootte van de gemeente);
  • waarbij de doelgroep (kinderen en hun ouders) participeert en activiteiten aansluiten bij hun wensen en behoeften (preventie op maat);
  • waarbij aangesloten wordt bij reeds bestaande initiatieven en structuren;
  •  én waarbij intersectoraal samengewerkt wordt.

Doelgroep van het project

B.Slim is gericht op kinderen, jongeren (tussen 0-19 jaar) en hun ouders/verzorgers. Het project is in 2010 gestart en bedoeld voor heel Baarn.

 

Lees hier ons jaarverslag van 2020

Download
Jaarverslag B.Slim Baarn 2020
Lees hier meer over ons activiteiten en onze verantwoording van 2020.
Jaarverslag B.Slim 2020 lees2.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB