Onze activiteiten

Dat Voelt Goed!

In 2018 zijn we een samenwerking aangegaan ( Dat voelt goed!) met diverse aanbieders in Baarn die voorlichting geven rondom de onderwerpen duurzaamheid en gezondheid . In 2019 hebben we de samenwerking met Welzijn Baarn, De Groene Inval. Afvalvrije scholen, gemeente Baarn en de GGD regio Utrecht geintensiveerd en 1 aanspreekpunt gerealiseerd voor scholen die geinteresseerd zijn in voorlichting of educatie rondom deze thema’s. In overleg met de scholen hebben we Dat voelt goed doorontwikkeld. 

Dit heeft geresulteerd in een brochure met het educatieve aanbod van Dat voelt goed!. 

 


SurvivalRun

Op donderdag 29 augustus 2019 organiseerden we alweer voor de achtste keer i.s.m. Back to Basic en Kinderopvang Baarn de Survivalrun bij Scouting Merhula in het Baarnse bos. Het doel van deze dag is om kinderen op een uitdagende manier een parcours door het bos te laten afleggen waarbij ze verschillende (team)opdrachten moeten doen. Het bos werd vanaf scouting Merhula volgebouwd met diverse uitdagende hindernissen 

waarbij de kinderen creatief, behendig en krachtig moeten zijn en zo hun grenzen leren ontdekken. De route gaat altijd over bestaande paden in het bos en is ongeveer 3,5 km lang, maar voor de jongere kinderen is er een kortere route van ongeveer 2,5 km. 


Fit 3.0 Aloysius School

De Aloysiusschool deed dit jaar alweer voor de derde keer enthousiast mee aan het Fit in 90 Dagen-project dat nu was omgedoopt tot “ Fit 3.0” 

Het project liep van 27 maart tot en met 22 mei 2019. De Fit-denktank bestond dit jaar uit directrice Bettie, moeder Rian en Fit-schoolcoach Irene waardoor het een op maat gesneden en door de hele school gedragen project werd. Dat is natuurlijk precies wat wij graag zien: de fitte gezondheidsgedachte wordt niet alleen uitgedragen door de leerkrachten, maar ook ondersteund en bevorderd door de ouders en enthousiast in gang gezet bij de kinderen. 


Winterspelen

De winterspelen werden dit jaar voor de achtste keer georganiseerd en waren weer een daverend succes. De animo was overweldigend. Het maximaal aantal kinderen was al snel bereikt. Wij hebben veel kinderen moeten teleurstellen, want er kunnen maar een beperkt aantal (±130) kinderen deelnemen aan dit evenement. Door de bijdrage van B.Slim hebben de kinderen en de begeleiding van een overheerlijke gezonde lunch kunnen genieten.


flyer 'bewegen voor peuters'

De flyer van “Bewegen met peuters in Baarn”is aangepast vanwege verandering van tijd of dag van enkele aanbieders. De flyer wordt bij het welkomspakket van de gemeente Baarn gevoegd en de flyer wordt ook op diverse plekken in Baarn waar ouders/verzorgers van peuters komen opgehangen ter informatie en als stimulans om (meer) te gaan bewegen.


Motorische Screening

Het screenen van kinderen op motorische vaardigheden kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van inactiviteit en daardoor overgewicht. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het extra aandacht geven aan motorische basisvaardigheden op deze leeftijd het meest effectief is: eventuele motorische achterstand is door extra gymlessen relatief snel in te halen.